Info liitujale

Oleme allpool koondanud Reformierakonnaga liitujate levinumad küsimused.

Miks ma peaksin liituma?
Liitudes Reformierakonnaga, saad anda otsese panuse nii kogu Eesti kui konkreetselt oma kodukoha parema tuleviku kujundamisse. Erakonna liikmena oled osa tulevikku vaatavast meeskonnast, kes pakub välja uusi ideid, ning valimistel edukalt kandideerides saad need ideed ka ellu viia.

Kes on Reformierakonna liikmed?

Reformierakond on just see koht, kuhu tulla, kui oled aktiivne ja teotahteline inimene. Erakonnaga liituma sobivad kõik inimesed ja kartma seda ei pea. Kindlasti annab juurde, kui oled oma valdkonna spetsialist, sest oma erialal saab ennast teostada ka poliitikas, ehitades seeläbi parema tuleviku nii oma kodukohas kui tervikuna kogu Eestis.

Reformierakonnas on kokku üle 11 000 liikme. Nende seas on panustamas enim oma valdkonna spetsialiste, muuhulgas mitmed pikaajalised ministrid ja omavalitsusjuhid, erus kaitseväe juhatajad, ettevõtjad, kultuuriinimesed, olümpiamedalistid, kaitseliitlased ja veel hulgaliselt toredaid Eesti patrioote. Erinevate valdkondade kogemuse liidab tervikuks liberaalne ilmavaade ja missioon kujundada Eestist jõukas kodanikuühiskond inimeste vaba loomevõime rakendamise teel.


Millised võimalused liitumine mulle avab?
  • Reformierakonna liikmena on Sul võimalus kandideerida erinevatel valimistel Reformierakonna nimekirjas.
  • Liitumine erakonnaga võimaldab Sul osaleda Reformierakonna programmiloomes või erinevates töögruppides, kus saad välja pakkuda oma ideid kodukoha paremaks muutmisel või Eesti kui terviku tuleviku kujundamisel.
  • Erakonna liikmena saad osa võtta paljudest eksklusiivsetest erakonna ühisüritusest. Lisaks hakkad erakonna liikmena saama iganädalaselt liikmetele mõeldud infokirja.
  • Reformierakonnas on Sul võimalik kohtuda teiste erakondlastega ning luua palju huvitavaid ja uusi tutvusi.

Kas liitumine on tasuline? Kui jah, siis millal ja kui palju maksma peab?

Reformierakonnas on liikmemaks 15 eurot aastas. Esimesel aastal on uus liige liikmemaksust vabastatud. Kui Sa tood soovitajana erakonda uue liikme, oled ka edaspidi jooksva aasta liikmemaksust vabastatud. Liikmemaksu tasumine annab Sulle õiguse kandideerida juhtorganitesse ja osaleda Reformierakonna sisevalimistel.

Liikmemaks läheb Sinu kodupiirkonna arenguks. Samuti võimaldab liikmemaks erakonnal korraldada liikmetele erinevaid ühisüritusi, edastada erakonna poliitilisi sõnumeid ning rahastada valimiskampaaniaid, et meie liberaalne hääl ja väärtused jõuaksid võimalikult paljude eestlasteni.


Kas ma kohustun millekski?

Erakonnas on nii aktiivsemaid kui passiivsemaid liikmeid. Seda otsustad ise, kui palju Sa soovid kaasa lüüa erakonna poolt pakutavates tegevustes ja ühisüritustes ning kinni haarata võimalustest, mida liikmeks astumine Sulle pakub.

Üks kohustus erakonnas on liikmemaksu tasumine, mille suurus on 15 eurot aastas. Piirkondliku organisatsiooni juhatus võib teha ka soodustusi majanduslikult vähekindlustatud liikmetele. Liitumisaastal on liige liikmemaksust vabastatud.


Milline on Reformierakonna struktuur?
Erakonna kõrgeim juhtorgan on erakonna Üldkogu, mis koosneb kõigist erakonna liikmetest ja kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Erakonna üldkogu valib ka erakonna esimehe ja 17-liikmelise juhatuse.

Reformierakonnal on ka maakondlikud ja piirkondlikud organisatsioonid. Loe lähemalt siit.

Erakonnal on veel mitmed sidususorganisatsioonid – näiteks Reformierakonna Noortekogu, naisteühendus NaiRe ja Seeniorideklubi.


Kas see on avalik info, et ma olen erakonna liige?

Jah, kõigi Eesti erakondade liikmed on avalikud leheküljel https://ariregister.rik.ee/ erakonnad.


Mis on „erakond“?

Erakond on inimeste ühendus, mille eesmärk on väljendada oma liikmete poliitilisi huve, mõjutada riigi ja kohaliku tasandi poliitikat ja taotleda nende eesmärkide elluviimiseks poliitilist võimu. Tänapäevases demokraatlikus süsteemis võib erakonda käsitleda sillana ühiskonna ja avaliku võimu vahel. Esindusdemokraatia kontekstis on erakond organisatsioon, millele kodanikud on usaldanud ühiskonnaelu juhtimise kohalikul või riiklikul tasandil.


Mis on Reformierakond Eesti jaoks ära teinud?

Reformierakond on kujundanud kõige enam taasiseseisvunud Eesti nägu – meie algatusel ja elluviimisel on sündinud paljud viimasel kahel kümnendil Eestile edu toonud otsused. Loe Reformierakonna ajaloo kohta täpsemalt siit.


Kui ma astun liikmeks, siis kuidas ma hiljem erakonnast lahkuda saan?

Kiireks ja mugavaks erakonnast lahkumiseks piisab, kui lähed e-äriregistrisse, valid menüüst “Erakond“, seejärel alammenüüst “Erakonnast lahkumise teate koostamine” ja kinnitad oma lahkumisteate. Sellega ongi Sinu liikmelisus erakonnas lõppenud.

Samuti piisab, kui saadad digiallkirjastatud avalduse oma lahkumise sooviga meiliaadressile info@reform.ee.

Tule Reformierakonda!